Quelle, fi: Shadowrun/Produktbeschreibung

Aus Shadowhelix
Version vom 8. Dezember 2016, 17:51 Uhr von Loki (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

< Artikel    Beschreibung   

On vuosi 2050

Teknologian ja ihmislihan sekoittuminen alkoi 1900-luvun lopussa. Ihmismielen ja tietokoneiden yhteenliittäminen oli vasta alkua. Siirrännäiset, jotka parantavat refleksejä ja kyberneettiset lisäosat seurasivat pian. Sitten tapahtui Herääminen.

Viisituhatvuotinen vaihe mystisten energioiden virrassa väistyi ja Magia palasi maailmaan. Haltiat, kääpiöt ja peikot luopuivat ihmishahmoistaan ja omaksuivat tosimuotonsa.

Vuoden 2050 maailmassa megayhtiöt ovat ottaneet valtioiden paikan. Varjoajajat elävät näiden yhtiöiden valtarakenteiden laidoissa kiinni. Kun megayhtiöt haluavat jotain, mutta eivät halua liata käsiään, he tarvitsevat varjoajajan - sinut!

Vaikka olemassaolostasi ei ole todisteita missään hallituksen tai yhtiöiden tietokannoissa, palveluksiesi kysyntä on kova. Voit olla Teknomantikko, joka liukuu kuin kuiskaus jättiyhtiöiden tietokannoissa ja etsii ainoata, asiaa,jolla on todellista arvoa - tietoa. Ehkä olet Katusamurai, palkkasoturi, jonka taistelutaidot ja refleksit tekevät hänestä parhaan kaupunkisaalistajan. Voit olla myös Maagi, joka on saanut ammoisen lahjan, kyvyn käyttää ja muotoilla maagisia energioita, jotka nyt ympäröivät Maata. Juuri näitä kykyjä ja [tällaista] tulivoimaa tarvitset, jos sinut pestataan [varjoajajaksi].